Dlažba
Ploty
Cestné prvky
Tvárnice

RADY A TIPY

Dlažby TERRABELLA® podľa STN EN 1338

Norma STN - EN 1338 špecifikuje materiály, vlastnosti, požiadavky a skúšobné metódy na cementovobetónové nevystužené dlažbové tvarovky a doplnkové prvky.

Norma platí na betónové prefabrikované dlažbové tvarovky a doplnkové prvky, ktoré sa používajú na komunikácie a iné plochy.

Ide o plochy pre chodcov, na zastrešenia (pochôdzne strechy), napríklad komunikácie pre chodcov, pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, miestne komunikácie, cesty, priemyselné plochy, letiskové plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok.

Požiadavky na výrobky

Požiadavky na vlastnosti betónových dlažbových tvaroviek sú definované triedami, ktoré sú určené príslušným označením. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať celé z betónu alebo rôznych nášľapných spodných vrstiev.

Hrana opísaná ako ostrohranná (dlažba bez skosenia) môže byť zošikmená alebo zaostrená. Vodorovné alebo zvislé rozmery zošikmenia a zaoblenia nesmú presahovať 2 mm. Dlažbové tvarovky môžu byť vyrobené s funkčnými a/alebo dekoratívnymi profilmi, ktoré nesmú byť zahrnuté vo výrobných rozmeroch dlažbovej tvarovky.

Povrch dlažbových tvaroviek môže byť štruktúrovaný. Druhotne upravený alebo chemicky ošetrený, tieto úpravy alebo opracúvania musia byť opísané a deklarované výrobcom.

Tvar a rozmery

Výrobný rozmer je rozmer definovaný výrobcom a musí sa zhodovať so skutočným rozmerom v rámci dovolených odchýlok. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať s dištančnými prvkami, zošikmením alebo s bočnou plochou s drážkovým profilom.

 • dovolené odchýlky


Najväčšie dovolené rozdiely pri meraní dvoch uhlopriečok pravouhlej dlažbovej tvarovky, ktorých dĺžka presahuje 300 mm, uvádza nasledujúca tabuľka: 


Ak najväčší rozmer dlažbovej tvarovky presahuje 300 mm, odchýlky rovinnosti a zakrivenia uvedené v nasledujúcej tabuľke musia zachovávať nášľapnú plochu ako rovinnú.

Odchýlky rovnosti a zakrivenia

Fyzikálne a mechanické vlastnosti

Odolnosť voči poveternostným vplyvom sa zisťuje skúškami nasiakavosti a mrazuvzdornosti.

>Nasiakavosť

Mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku

Odolnosť proti obrusovaniu 

Odolnosť proti obrusovaniu sa stanovuje skúškou obrusnosti. Poznáme niekoľko tried obrusnosti, ktoré sú zakreslené v nasledujúcej tabuľke.

Triedy odolnosti proti obrusovaniu

  Katalóg 2019

  Pozrite si aktuálny katalóg dlažieb, cestných prvkov, tvárnic a plotových prvkov Terrabella pre rok 2019 »

  O našej betonárni

  Produkty s ochrannou známkou Terrabella sa vyrábajú v našej vlastnej betonárni v Malženiciach pri Trnave. Investície sme nasmerovali do kúpy najmodernejších výrobných liniek.

  Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.