Hlavná stránka > Poradenstvo > Ukladanie zámkovej dlažby

Ukladanie zámkovej dlažby

Chcete sa pustiť do pokládky zámkovej dlažby sami? Prečítajte si, aký postup navrhujeme + ďalších 7 TIPOV.

1. krok: Výkop

Pri pokládke zámkovej dlažby sa najprv pripravia výkopové práce. Výkop by mal byť širší o 30 cm než bude šírka dláždenej plochy. Výkopové dno treba pripraviť v sklone minimálne 0,5 % v pozdĺžnom a 2,5 % v priečnom smere, aby sa zrážková voda mohla prirodzene odvádzať z vydláždenej plochy.

Tip. č. 1: Pri nesúdržných a nespevnených zeminách sa pred začatím pokládky odporúča spevniť dno valcovaním.

2. krok: Výber kameniva

Keď už máme výkopové práce hotové, môžeme sa pustiť do ukladania  kameniva. Kamenivo sa umiestňuje po vrstvách v hrúbke maximálne 15 cm a každú vrstvu je potrebné zhutniť vibračnou doskou.

Ako ochranná vrstva sa na dno výkopu umiestňuje  drvené kamenivo frakcie 16 - 32 mm. Nasleduje vyrovnávacia vrstva frakcie 4 – 16 mm hrúbky 10 cm. Vrchná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť v rovine ± 1 cm. Ukážky ukladania zámkovej dlažby a zloženie vrstiev si môžete pozrieť v poradenskom článku Ukážky ukladania zámkovej dlažby.

Tip. č. 2: Pozor! Každú vrstvu je potrebné zhutniť vibračnou doskou. Ak si na tejto fáze prác pri pokládke dlažby nedáte záležať, tvarovky môžu časom v rámci celej plochy (nepravidelne) klesnúť.

3. krok: Osádzanie obrubníkov

Ďalej nasleduje osádzanie obrubníkov do betónového základu. Zabezpečí sa tak pevnosť dláždenej plochy. Obrubníky je potrebné osadiť tak, aby ich horná hrana bola v rovine,  prípadne mierne vyššie ako je okolie terénu.

Tip. č. 3: Okraje plochy spevníme obrubníkmi, ktoré osádzame do betónu, aby sa dlažba nerozchádzala.

4. krok: Dlažbové lôžko

Na vytvorenie dlažbového lôžka sú potrebné dve oceľové trúbky medzi ktoré sa sype drvené kamenivo frakcie 4 – 8 mm a vyrovnáva sa latou.

Tip. č. 4: Na dlažbové lôžko sa nesmie vstupovať a radšej vytvorte len takú plochu lôžka, ktorú v rovnaký deň stihnete vydláždiť.

5. krok: Ukladanie dlažby

Konečne môžeme začať s ukladaním dlažbových tvaroviek. Vždy začíname v najnižšom mieste lôžka a postupujeme k najvyššiemu. Pri ukladaní tvaroviek je potrebné dodržať šírku škár 3 až 5 mm.

Tip č.5: Na dosiahnutie rovnosti škár sa odporúča ukladať tvarovky podľa vytyčovacej šnúry.

Bočné výstupky dlažieb by sa nemali dotýkať. Uložená dlažba musí byť zhruba 10 mm nad úrovňou požadovanej dláždenej plochy, nakoľko po jej zhutnení dôjde k asi 10 mm poklesu.

6. krok: Škárovanie

Po uložení tvaroviek nasleduje škárovanie, na ktoré je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0 – 2 mm bez obsahu akýchkoľvek hlinitých častí.

Tip. č.6: Škárovací materiál sa vnáša do škár a pred zhutnením sa dôkladne zametie, aby sa dlažba nepoškriabala.

7. krok: Hutnenie

Dláždený povrch sa hutní jedenkrát v pozdĺžnom a jedenkrát v priečnom smere. Aby nedošlo pri zhutňovaní k vzniku rýh na dlaždiciach a poškodeniu hrán, musí byť vibračná doska opatrená špeciálnou gumenou podložkou. Po zhutnení vibračnou doskou sa doplní škárovací materiál do škár. Zhutnenú dláždenú plochu je možné vystaviť ihneď prevádzkovému zaťaženiu.

Tip č.7: Ak je potrebné, škárovací materiál sa dopĺňa do škár ešte po 2 až 3 týždňoch.

 

Škárovanie zámkovej dlažby

Pri škárovaní zámkovej dlažby sa používa jemný kremičitý piesok frakcie 0-2 mm.

Akú medzeru dodržať pri kladení dlažby

Pri ukladaní dlažby sa tvarovky kladú vo vzdialenosti 3 až 5 mm od seba.

Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2