Hlavná stránka > Poradenstvo > Ukladanie betónových platní

Ukladanie betónových platní

Ukladanie betónových platní na lepiacu maltu

Platne ukladané na maltu

1. krok: Výkop

V prípade, že po platňovej ploche sa nebude jazdiť, stačí urobiť výkop do hĺbky 35 až 40 cm. Nedporúča sa umiestniť hydroizoláciu, keďže ďažďová voda presakuje medzi platňové škáry. Pri ukladaní platní na lepiacu maltu nezabudnite, že treba dodržať aspoň 2 % sklon, aby mohla dažďová voda plynulo odtiecť z povrchu platní.

2. krok: Kamenivo

Postup: Na rastlý terén sa umiestňuje zhutnený štrkopiesok, ktorý je potrebné vytvoriť už v sklone. Najdôležitejšou konštrukciou je vystužený podkladný betón hrúbky približne 15 cm, obe vrstvy je potrebné ubiť strojom. Na takto pripravený podklad je možné začať ukladať platne.

3. krok: Ukladanie platní a škárovanie

Šírka škár pri tomto spôsobe ukladania platní sa odporúča na 5 až 8 mm. Je potrebné dbať na to, aby sa lepiaca malta nedostávala do škár. Škárovať môžeme začať najskôr jeden deň po nalepení platní.

Celoplošné škárovanie je možné iba v tom prípade, ak je povrch platní dostatočne rovný, inak je potrebná aplikácia škárovacej hmoty priamo do škár. Škárovacia hmota sa nanáša do hĺbky zodpovedajúcej hrúbky platní.

Ukladanie betónových platní na plastové terčíky

Betónové platne na plastových terčíkoch

Pri ukladaní platní na terčíky sa platne ukladajú bez spádu. Zrážková voda preteká škárami do podkladu, ktorý musí byť zabezpečený kvalitnou hydroizoláciou.

Ukladanie betónových platní na štrkové lôžko

Platne na lôžku

Na rastlý terén sa umiestňuje dostatočne zhutnený štrkopiesok hrúbky 10 až 40 cm. Podkladový materiál tvorí drvené kamenivo. Štrkové lôžko vytvoríme v hrúbke 3 až 4 cm, na ktoré môžeme začať ukladať platne.

Šírky škár pri kladení platní do lôžka sú 3 až 5 mm a je vhodné dodržanie ich pravidelnosti pomocou plastových krížikov. Škáry plníme škárovacím pieskom a následne je potrebné dlaždice dôkladne pozametať.

Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2