FAQ

 

FAQ - Frequently asked Questions/Zoznam najčastejšie kladených otázok, ktoré dostávame od našich klientov.

FAQ 1: Aké je zloženie vrstiev zámkových dlažieb?

Dlažba Terrabella® je vibrolisovaná dvojvrstvová: spodná vrstvá je nosná a vrchná vrstva je nášľapná. 

FAQ 2: Obsahuje vaša dlažba nejaké ochranné prvky?

Do betónovej zmesi, ktorá sa používa pri výrobe dlažbových tvaroviek, sa primiešava vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť tvarovky voči dažďovej vode a vlhkosti zo zeme, čím sa zamedzuje tvorbe cementových výkvetov. Hydrofobizácia tiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.

 FAQ 3: Aký je rozdiel medzi dlažbami ViaBlock a ViaRoma? Na prvý pohľad vyzerajú rovnako.

ViaBlock dlažba je vyrábaná s ostrou a skosenou hranou. ViaRoma sa vyrába len so skosenou  (oblou) hranou. ViaBlock sa predáva v troch hrúbkach 4, 6, 8 cm. ViaRoma je v ponuke v hrúbke 6 cm.

Okrem toho, dlažba ViaBlock sa predáva na jednotlivé prvky (formáty), pričom ViaRoma sa predáva v skladbe - ako systémová dlažba. Základný vzorec obsahuje 3 prvky, na jednej palete ViaRoma sa nachádza spolu 56 kusov tvaroviek. 

FAQ 4: Ako kombinovať zámkovú dlažbu?

Pri kombinovaní zámkovej dlažby zohráva dôležitú úlohu niekoľko fatorov - treba poznať v prvom rade lokálne podmienky podložia. Pri kombinovaní sa zohľadňuje aj účel, na aký sa má dlažba používať (parkovisko, námestie, verejný chodník, chodník okolo domu, dlažba do  záhrady) a podľa toho sa určí, ktorá dlažba má najvhodnejšie vlastnosti pre (hrúbka, okraj) danú lokalitu. Zohľadňuje sa aj to, na aký účel bude dlažba použitá - pojazdné plochy alebo pochôdzne plochy.

Spôsob ukladania dlažby nájdete pri každom type zámkovej dlažby v sekcii Kalkulačka vzorov, ktorá umožňuje farebné kombinácie. Ak chcete kombinovať niekoľko typov dlažieb naraz - obráťte sa na naše poradentské centrum podpora@terrabella.sk. Naši odborníci vám ochotne poradia a pripravia tzv. kladačský plán.

FAQ 5: Ako funguje vo vašej firme paletové hospodárstvo?

Za každú paletu sa vyberá záloha 7,3 eur. Ak zákazník dodá palety naspäť, zálohu 6,3 eur za paletu mu vraciame. Palety nesmú byť poškodené. Bližie informácie nájdete vo Všeobecných predajných a obchodných podmienkach.

FAQ 6: Aký typ výstuže je vhodné použiť pri ukladaní debniacich tvárnic TerraBlock DT?

Výstuž v priemere 8 mm sa ukladá v priečnom smere v počte dva kusy do každej tvarovky. 

FAQ 7: Aká je úloha geotextílie v podkladovej vrstve?

Geotextília sa dáva do podkladovej vrstvy, aby sa zabezpečila celistvosť podložia a správne rozloženie síl. Geotextília zabraňuje zmiešaniu podkladovej zeminy a štrkového lôžka. Bráni zanášaniu medzier, ktoré sú potrebné na odvádzanie vody. Vytvára plošnú drenáž a zabezpečuje, aby chodník nezačal nerovnomerne sadať. Pri bežných chodníkoch okolo rodinných domoch nie je natoľko potrebná. Geotextíliu treba použiť ako podklad na miestach,  na ktorých sa predpokladá prejazd automobilov nad 3,5 tony.

FAQ 8: Je potrebné stavebné povolenie alebo iný doklad pri kladení zámkovej dlažby, napríklad, na chodník pred domom?

Na kladenie dlažby je potrebný doklad, ktorý vystavuje mestský, obecný alebo príslušný obvodný úrad. Úrady rozlišujú medzi verejným chodníkom a úpravami na súkromnom pozemku.

(Príklad pre mesto Trnava: Pokiaľ by ste chceli upravovať verejný chodník, treba sa obrátiť na Odbor dopravy komunálných služieb. Ak sa stavebné úpravy týkajú súkromného pozemku, treba ich ohlásiť na Odbore stavebnom a životného prostredia - "stavebné úpravy".)

FAQ 9: Ako čistiť zámkovú dlažbu, tak aby som ju nepoškodil?

Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom ako očistiť dláždenú plochu je vystriekať ju tlakovou vodnou pištoľou. Po vyčistení dlažbového krytu je ešte vhodné na plochu naniesť impregnačný náter, ktorý slúži ako ochranný prvok pred poškriabaním a inými nežiaducimi vplyvmi.

FAQ 10: Je potrebné robiť medzery medzi dlažbovými kockami?

Šírka škár medzi dlažbovými prvkami je stanovená podľa STN 73 6131 na vzdialenosť 3-5 mm. Pri nedodržaní tejto škáry môže dochádzať k obrusovaniu a štiepeniu hrán.

FAQ 11: Kedy je vhodné zavibrovať dlažbu? Pred alebo po špárovaní?

Dlažbový kryt je vhodné zavibrovať v dvoch fázach. Najprv ihneď po uložení dlažbových tvaroviek, po ktorom nasleduje zasypávanie škár - maximálne 1 cm pod hornou hranu tvarovky.

Škárovací materiál treba pred druhou fázou vibrovania dôkladne pozametať, aby sa nepoškriabal povrch. Po dokončení druhého zavibrovania, plochu opäť zasypeme zvyšným špárovacím materiálom.

FAQ 12: Vyvážate zámkovú dlažbu aj na východ Slovenska?

Dovoz naších výrobkov sme schopní zabezpečiť do všetkých častí Slovenska, cez našich zmluvných prepravcov. V prípade, že v rovnakom časovom období  zabezpečujeme dovoz pre viacerých zákazníkov z rovnkakej lokality, cena za dopravu dlažby vychádza výhodnejšie oproti sólovým dodávkam.

FAQ 13: Ako je možné spevniť chodník keď nechcem použiť obrubníky?

Dlažbové tvarovky je možné lepiť na podkladný betón. V prípade, že pod dlažbou bude štrkový násyp, odporúčame použiť obrubníky, aby sa dlažba neskôr nerozchádzala a chodník zostal celistvý.

FAQ 14: Mám nejakú záruku na dlažbu?

Na všetky naše výrobky sa vzťahuje záruka kvality v zmysle normy STN EN a to je 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. 

FAQ 15: Aké kriériá kvality spĺňajú vaše výrobky?

Výrobky spĺňajú kritéria kvality v zmysle STN EN a nesú značku zhody CE. Kópia Vyhlásenia o zhode je priložná ku kúpnej zmluve alebo sa vystaví na požiadanie v sídle predávajúceho. 

FAQ 16: Čo je TerraGUARD?

TerraGUARD je ochranná známka dlažieb Terrabella. Dlažbové tvarovky, pod touto ochrannou známkou spĺňajú všetky normy STN EN 1338 a STN EN 1340 pre betónové obrubníky. Výrobky dodržiavajú všetky kritéria zhody CE a sú opatrené špeciálnou hydrofobizáciou, ktorá zabraňuje prebytočnej nasiakavosti tvarovky voči daždovej vode a tým zabraňuje tvorbe cementových výkvetov. Hydrofobizácia tiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam. 

FAQ 17: Ako sa ukladá zámková dlažba na paletu?
Zámková dlažba je ukladaná na paletu paletovacím prístrojom. Prístoj ukladá dlažbové kocky po vrstvách v priečnom alebo pozdĺžnom smere. Niekedy sa zvyknú dlažbové kocky ukladať jedna vrstva v priečnom a druhá v pozdĺžnom smere na paletu.

FAQ 18: Aké druhy zámkovej dlažby existujú?
Vibrolisované - ide o dvojvstvové dlažby (jadrová a nášľapná vrstva). Vymývané - vznikajú tak, že sa nášľapná vstva vymyje. Vibroliate - sú z liateho betónu, ktorý sa následne vibruje. 

FAQ 19: Čo je okapový chodník?
Okapový chodník je chodník okolo rodinného domu menšej šírky. Jeho úlohou je odvádzať dažďovú a inú prebytočnú vodu. Slúži na to, aby zabraňoval podmývaniu základov domu alebo budovy.  

FAQ 20: Betónová dlažba - čo je fáza?

Ide o označenie betónovej zámkovej dlažby, ktorá má hranu so skosením alebo s tzv. špárou alebo škárou. Ide o nesprávny preklad z nemčiny, ktorá pozná označenie dlažby "mit Faze" (správny preklad do slovenčiny znie: hrana so skosením) a "ohne Faze" (správny preklad do slovenčiny znie: ostrá hrana alebo hrana bez skosenia).

FAQ 21: Aký je rozdiel medzi tvarovkou a tvárnicami?

Medzi slovom tvarovka a tvárnica nie je žiadny rozdiel. Ide o synonymné výrazy - označujú rovnaký produkt. Existuje viacero typov tvárnic či tvaroviek. Murovacie tvárnice, debniace tvárnice, vegetačné tvárnice alebo zatrávňovacie tvárnice,  žľabovkové tvárnice alebo betónnové žľaby. Používa sa aj výraz dlažbová tvarovka pre označenie zámková dlažba.

Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2