Hlavná stránka > Poradenstvo > Dlažby Terrabella® podľa STN EN 1338

Dlažby Terrabella® podľa STN EN 1338

Norma STN - EN 1338 špecifikuje materiály, vlastnosti, požiadavky a skúšobné metódy na cementovobetónové nevystužené dlažbové tvarovky a doplnkové prvky.

Norma platí na betónové prefabrikované dlažbové tvarovky a doplnkové prvky, ktoré sa používajú na komunikácie a iné plochy.

Ide o plochy pre chodcov, na zastrešenia (pochôdzne strechy), napríklad komunikácie pre chodcov, pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, miestne komunikácie, cesty, priemyselné plochy, letiskové plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok.

Požiadavky na výrobky

Požiadavky na vlastnosti betónových dlažbových tvaroviek sú definované triedami, ktoré sú určené príslušným označením. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať celé z betónu alebo rôznych nášľapných spodných vrstiev.

Hrana opísaná ako ostrohranná (dlažba bez skosenia) môže byť zošikmená alebo zaostrená. Vodorovné alebo zvislé rozmery zošikmenia a zaoblenia nesmú presahovať 2 mm. Dlažbové tvarovky môžu byť vyrobené s funkčnými a/alebo dekoratívnymi profilmi, ktoré nesmú byť zahrnuté vo výrobných rozmeroch dlažbovej tvarovky.

Povrch dlažbových tvaroviek môže byť štruktúrovaný. Druhotne upravený alebo chemicky ošetrený, tieto úpravy alebo opracúvania musia byť opísané a deklarované výrobcom.

Tvar a rozmery

Výrobný rozmer je rozmer definovaný výrobcom a musí sa zhodovať so skutočným rozmerom v rámci dovolených odchýlok. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať s dištančnými prvkami, zošikmením alebo s bočnou plochou s drážkovým profilom.

Dovolené odchýlky

Hrúbka dlažbovej tvarovky mm Dĺžka(mm) Šírka (mm) Hrúbka (mm)
< 100 ± 2 ± 2 ± 3
≥ 100 ± 3 ± 3 ± 4

Najväčšie dovolené rozdiely pri meraní dvoch uhlopriečok pravouhlej dlažbovej tvarovky, ktorých dĺžka presahuje 300 mm, uvádza nasledujúca tabuľka:

Trieda Označenie Najväčší rozdiel mm
1 J 5
2 K 3

Ak najväčší rozmer dlažbovej tvarovky presahuje 300 mm, odchýlky rovinnosti a zakrivenia uvedené v nasledujúcej tabuľke musia zachovávať nášľapnú plochu ako rovinnú.

Odchýlky rovinnosti a zakrivenia

Dĺžka meradla mm Najväčšia konvexná odchýlka mm Najväčšia konkávna odchýlka mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

Fyzikálne a mechanické vlastnosti

Odolnosť voči poveternostným vplyvom sa zisťuje skúškami nasiakavosti a mrazuvzdornosti.

>Nasiakavosť

Trieda Označenie Nasiakavosť % hmotnosti
1 A Nijaká požiadavka
2 B Priemerná hodnota ≤ 6

Mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku

Trieda Označenie Strata hmotnosti po strate skúšky mrazuvzdornosti kg/m2
3 D Priemerná hodnota ≤ 1,0
S nijakou jednotlivou hodnotou > 1,5

Odolnosť proti obrusovaniu

Odolnosť proti obrusovaniu sa stanovuje skúškou obrusnosti poznáme niekoľko tried obrusnosti, ktoré sú zakreslené v nasledujúcej tabuľke.

Triedy odolnosti proti obrusovaniu

Trieda Označenie Požiadavka
Merané podľa referenčnej skúšky Meranie Böhmeho metódou
1 F Žiadna merná vlastnosť Žiadna merná vlastnosť
3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm3
4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/ 5 000 mm3
Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2