Hlavná stránka > Poradenstvo > Chodníky okolo rodinného domu

Chodníky okolo rodinného domu

Chodníky okolo rodinného domu sú veľmi dôležitou a neodeliteľnou súčasťou stavby. Ich úlohou nie je výlučne slúžiť len ako pochôdzna alebo pojazdná plocha. Ich ďalšou významnou funkciou je chrániť stavbu pred prebytočnou nasiakavosťou z dažďovej vody. (Naša ponuka dlažieb.)

Chodník_okolo_rodinného_domu

Okapové chodníky zo zámkovej dlažby

Chodník okolo rodinného domu – tzv. okapový chodník odvádza vlhkosť od obvodových stien rodinného domu, a tak zabráneňuje podmývaniu základov stavby. Okapový chodník mnohí poznajú aj pod pojmom dažďový chodník. Jeho šírka je 40-50 cm. Rovnakú funkciu plní aj štrkový násyp okolo rodinného domu, napriek tomu, že jeho nevýhodou je potreba pravidelného premývania štrku, aby sa doň nezasiali semiačka trávy. často používaným riešením je kombinácia štrkového násypu, umiestneného tesne okolo múrov domu. Štrkový násyp potom priamo nadväzuje na chodník okolo domu zo zámkovej dlažby. Okraje chodníka pritom spevní záhradný alebo parkový obrubník.

Okapové chodníky z liateho betónu

V minulosti boli trendom okapové chodníky z liateho betónu. No časom sa ukázalo, že toto riešenie je nepraktické, nakoľko počas celej životnosti stavby dochádza k jej sadaniu a tým sa vytvárajú medzery medzi stavbou rodinného domu a konštrukciou chodníka.

Realizácia okapových chodníkov - Ako na okapový chodník 

Pri stavbe okapových alebo dažďových chodníkov zo zámkovej dlažby, ktoré majú slúžiť ako pochôdzne alebo pojazdné plochy, je dôležité vytvorenie správneho podložia z hľadiska geologických pomerov a dodržanie 0,5 % sklonu v pozdĺžnom smere a 2,5 % sklonu v priečnom smere. Tieto sklony je potrebné dodržať už pri hĺbení výkopovej jamy.

Chodník okolo rodinného domu je potrebné spevniť obrubníkom, aby bola dodržaná celistvosť dlažbového krytu. V prípade viac namáhaných plôch alebo v nesúdržných podložiach, je vhodné použiť geotextíliu hrúbky 5 mm.

Okapový chodník - postup prác

1. krok: Na rastlý terén sa umiestňuje štrkový násyp frakcie 8 - 16 mm, v hrúbke 15 - 20 cm.

2. krok: Na štrkový násyp sa pripraví podkladová vrstva pod zámkovú dlažbu z drveného kameniva frakcie 4 - 8 mm, v hrúbke 3 - 4 cm.

3. krok: Na takto pripravený podklad, je možné začať ukladať dlažbové tvarovky. Medzi dlažbovými tvarovkami je treba dodržiavať špáru 3 - 5 mm.

4. krok: Dlažbový kryt je následne potrebné zasypať jemným kremičitým pieskom a zhutniť.

Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2