Hlavná stránka > Poradenstvo > Aké chodníky do záhrady?

Aké chodníky do záhrady?

Aké chodníky do záhrady?

Pri rozhodovaní, aké riešenie je vhodné pre záhradný chodník, treba najskôr zhodnotiť účel samotnej záhrady. 

Chodník zo zámkovej dlažby ViaBona1.možnosť:  Štrkový násyp

Chodníky do záhrady možno riešiť viacerými spôsobmi. Niekto skôr uprednostní spevnenie plochy len štrkovým násypom frakcie 8-16 mm, iní zas preferujú spevniť plochu a vytvoriť záhradný chodník z betónovej dlažby .2.možnosť: Betón alebo betónová dlažba

Ak v záhrade neplánujete využívať ťažké mechanizmy, prípadne používať záhradný priestor ako prístupovú cestu alebo parkovací priestor pre autá, postačí vám na záhradné chodníky zámková dlažba hrúbky 4 cm. Na málo zaťažované plochy - pochôdzne plochy vyrábame napríklad štvorcovú zámkovú dlažbu ViaBlock 200x200  v hrúbke 4 cm so skosenou hranou. S ostrou hranou je v našej ponuke k dispozícii prvok Passage 240x240, ktorý sa vyrába v hrúbke 7 cm.

V prípade, že predpokladáte záhradnú plochu viac zaťažovať, treba pouvažovať nad klasickým riešením chodníkov z betónu alebo z betónovej dlažby v minimálnej hrúbke 6 cm. Betónová dlažba sa často využíva v okrasných záhradách. Okrem toho, že je účelová, spĺňa aj estetické nároky. Pri pokládke dlažby v záhrade tiež odporúčame využiť záhradné (parkové, záhonové) obrubníky. Zabráni sa tak rozchádzaniu dlažby.

3.možnosť:  Vegetačná dlažba - zatrávňovacie tvárnice

Na pochôdzne a pojazdné plochy v záhradách sa popri vonkajšej dlažbe používajú vegetačné tvárnice - zatrávňovacie tvárnice. Vďaka otvorom, ktoré sa vypĺňajú zeminou, trávnatým kobercom alebo štrkom, môže dažďová voda vsakovať do pôvodného prostredia.

4. možnosť: Betónové záhradné platne

Ďalšou možnosťou pri riešení chodníkov do záhrad je použitie betónových platní, ktoré sa tiež nazývajú terasové alebo záhradné platne. V našej ponuke ide o betónové platne ViaPlaza 400x400. Záhradné platne z nášho sortimentu majú hrúbku 5 cm. Ukladajú sa do štrkového lôžka, cementovej malty alebo sa iba voľne pokladajú na zeminu a nechajú sa obrásť trávou. 

Pre viac informácií si prečítajte aj príspevok: Ako zvoliť hrúbku zámkovej dlažby.

Pre zhrnutie, chodníky do záhrady možno riešiť týmito spôsobmi:

  • štrkový násyp frakcie 8-16 mm
  • záhradný chodník z betónu
  • betónová zámková dlažba
  • zatrávňnovacie tvárnice (vegetačná dlažba)
  • terasová betónová dlažba (záhradná dlažba)
Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2