Hlavná stránka > O nás > Vyhlásenie zhody CE

Vyhlásenie zhody CE

Naše výrobky boli testované v skúšobných laboratóriách. Skúšanie výrobkov vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. (TSUS) v Novom Meste nad Váhom,  Žiline a v Bratislave podľa týchto technických noriem:

STN EN 1338: 2004  Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy

STN EN 1340: 2004 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy

STN EN 1433: 2004 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

STN EN 771-3: 2004 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: Betónové murovacie prvky (z hutného a ľahkého kameniva)

 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Čo je ES Vyhlásenie zhody?

Vyhlásenie zhody je dokument (certifikát), v ktorom výrobca na základe vykonaných skúšok TSUS deklaruje zhodu vlastností vyrábaných produktov s technickou normou.

(Preukazovanie zhody podľa Smernice Rady č. 89/106/EHS o stavebných výrobkoch a Zákona č. 90 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení Zákona č. 314 Z.z. a vyhlášky č. 158 MVRR z roku 2004)

Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2